ဆိုက်တစ်ခုလုံးအားရှာဖွေခြင်းကို မဖွင့်ထားပါ။
ပင်မစာမျက်နှာထိ ကျော်မည်

19 Course categories

ပြင်ဆင်ပြီးသော 6 October 2022

Compulsory Education Program


BEAM’s Compulsory Education Program provides students with holistic knowledge and skills they require to continue in formal primary and secondary as well as tertiary education, empowering them to lead self-determined lives benefiting both themselves and their wider communities. The Higher Education initiatives are tailored to students’ needs and developed in collaboration with them, offering preparation for continuing education (GED certification), advanced language classes, and non-formal education in preparation for access to formal further education. All programs provide an integrated educational framework with fluent transitions to allow students to utilize their full potential.

ပြင်ဆင်ပြီးသော 9 December 2020

Youth Community Engagement Program


The Youth Community Exchange (Y.C.E.P.) program has been an integral part of BEAM’s community empowerment and cross-cultural understanding efforts since 2009 as it overcomes major language barriers and promotes peaceful community integration; simultaneously, it improves beneficiaries’ opportunities for social and occupational participation. Language courses and joint activities for Thai and migrant youths build links between communities that strengthen the base for shared development and lasting understanding. All programs are developed with and tailored to beneficiaries’ needs and desires to ensure relevance and effectiveness.

ပြင်ဆင်ပြီးသော 20 July 2021

လူထုအခြေပြုစဉ်ဆက်မပြတ်ပညာရေး

မြန်မာနိုင်ငံ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်ရှိ ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးများသည် ရောဂါဘေး၊ စစ်ဘေး၊ သဘာ၀ဘေး၊ စီးပွားပျက်ဘေး အမျိုးမျိုးသော အကြောင်းများကြောင့် ပုံမှန်ကျောင်းများတွင် တက်ရောက်ရန်အခက်ခဲရှိကြသည်။ ယခုအခါတွင် ဆရာ၊ဆရာမများနှင့် ကလေးများအတွက် ပုံမှန်ကျောင်းများတွင် စုဝေးသင်ကြား၊သင်ယူရန် မသင့်သောအခြေနေများစွာကြုံတွေ့ကြရသည်။ သို့ရာတွင် ကလေးများ ပညာဆက်လက်သင်ကြားနိုင်ရန်နှင့် စိတ်လုံခြုံမှုရှိစေရန်လည်း အလွန်အရေးကြီးသည်။

ပြင်ဆင်ပြီးသော 21 September 2021

GED Online Program

Draft - GED Online Course covers all four test subjects through online recorded-session classes with quizzes, and assessment tests.

ပြင်ဆင်ပြီးသော 29 August 2022

Home Based Learning Program

Remote learning program